Home
Over Anita
Communicatie
Links
Werk
Contact

De kracht van communicatie 

 

De huidige wereld verandert snel. Er wordt veel gecommuniceerd en iedereen kan snel allerlei informatie bemachtigen. Hierdoor is het van belang voor organisaties om zelf de regie te nemen, waardoor je als organisatie niet achter de feiten aanloopt. Naast externe communicatie is het ook belangrijk dat de interne communicatie op orde is en afgestemd is op de externe boodschap.

 

Door de toegevoegde waarde van een bedrijf, product of verandering duidelijk te communiceren, kan het bedrijf, product of de verandering worden geprofileerd. Namelijk een geloofwaardige boodschap trekt de aandacht en met een krachtige en geloofwaardige boodschap die consistent is en die regelmatig wordt herhaald, is het mogelijk om klanten, prospects, businesspartners, partnerorganisaties en medewerkers te verleiden om ambassadeur te worden. Een ambassadeur is van groot belang voor een organisatie, omdat een ambassadeur ‘fan’ is van het product, bedrijf of zelfs een verandering binnen een organisatie. Deze ‘fan/ambassadeur’ werkt mee aan het positief positioneren van het bedrijf, product of verandering en zal daarbij alles in het werk stellen om anderen te overtuigen eenzelfde beeld van het product, bedrijf of verandering te vormen. Dit is de kracht van communicatie, die (noodzakelijke) bewegingen in gang zet.

 

 

 

B6 Marketingcommunicatie | anita@b6-marketingcommunicatie.nl